Ανακοίνωση
26 Σεπτεμβρίου 2014
Αγώνες κατάταξης
30 Σεπτεμβρίου 2014