ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 6ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΗΤΤΕΣ 1ης 2ης 3ης και 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
3 Ιουλίου 2023
ΗΤΤΕΣ 1,2,3,4,5,&6 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
13 Ιουλίου 2023