Σύνθεση Νέου Δ.Σ. της Ζ’ Ένωσης
9 Ιουνίου 2019
Τουρνουά Beach Tennis
2 Ιουλίου 2019