Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Πανελλαδικό Πρωτάθλημα Ε2 και Ε1
18 Φεβρουαρίου 2019
Αναβολή Ε3 8ης εβδομάδας 2019
20 Φεβρουαρίου 2019