Γενική Συνέλευση και Εκλογές
31 Ιανουαρίου 2019
Πανελλαδικό Πρωτάθλημα Ε2 και Ε1
18 Φεβρουαρίου 2019