Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκλογές Ομίλου Αντισφαίρισης Ρεθύμνου
13 Φεβρουαρίου 2017
ΔΙΠΛΑ ”ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016-2017”
16 Φεβρουαρίου 2017