Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκλογές Ομίλου Αντισφαίρισης Ρεθύμνου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκλογές Ομίλου Αντισφαίρισης Ρεθύμνου
6 Φεβρουαρίου 2017
Υποψηφιότητες για το Δ.Σ.
15 Φεβρουαρίου 2017