Γενική Τακτική Συνέλευση
21 Φεβρουαρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
23 Μαρτίου 2016