Όμιλος Αντισφαίρισης Ρεθύμνου_Ανασκόπηση 2015
10 Φεβρουαρίου 2016
Γενική Τακτική Συνέλευση
21 Φεβρουαρίου 2016