Πρόσκληση Ο.Α.Ρ. για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας