1ο Ενωσιακό Πρωτάθλημα 12,14,16
4 Μαρτίου 2015
Με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο τένις για καθηγητές Φυσικής Αγωγής
20 Μαρτίου 2015