Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης-Εκλογών
16 Φεβρουαρίου 2015
Γενική Συνέλευση Ε.Φ.Ο.Α
18 Φεβρουαρίου 2015