5ο Παγκρήτιο Βετεράνων-Προτεινόμενα ξενοδοχεία
15 Οκτωβρίου 2014
Πρόσκληση
17 Οκτωβρίου 2014