Απολογισμός πεπραγμένων 2011
13 Μαρτίου 2012
2ο ενωσιακό πρωτάθλημα 12,14,16 χρονών
26 Μαρτίου 2012