ΣΤΟΥΣ 16 Ο ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΣΤΟ 5Ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΕΝΙΣ

Ζευγάρια 6ης Αγωνιστικής Ιούνιος 2011
5 Αυγούστου 2011
Ζευγάρια ΝΟΚ ΑΟΥΤ 2 Αγωνιστικής Ιούνιος 2011
12 Αυγούστου 2011