Ανακοινώσεις

Χρήση γηπέδων

Για την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου η χρήση των γηπέδων καθημερινά επιτρέπεται μόνο εφ΄ όσον έχει γίνει κράτηση. Σε περίπτωση μη τήρησης του κανονισμού από μέλη του ΟΑΡ, θα τους στερείται η δυνατότητα χρήσης των γηπέδων για μία εβδομάδα και αν έχουν κάνει κράτηση για επόμενη μέρα, αυτή θα ακυρώνεται. Αν το γήπεδο είναι ελεύθερο μετά την λήξη της ώρας κράτησης, τα μέλη μπορούν να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν.