ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η χρήση των γηπέδων επιτρέπεται τις ώρες λειτουργίας του Ομίλου (καθημερινά 10:30 έως 22:30) με την προϋπόθεση να έχει γίνει κράτηση στο πλάνο κλεισιμάτων. Η είσοδος στα γήπεδα από άλλο σημείο εκτός της πόρτας απαγορεύεται αυστηρά. Οι κρατήσεις γηπέδων τις Κυριακές θα γίνονται κανονικά όπως και τις υπόλοιπες ημέρες. Τα μέλη που παραβιάζουν τους όρους χρήσης των γηπέδων, δεν θα έχουν δικαίωμα καινούριας κράτησης για μια εβδομάδα. Αν ήδη έχουν κάνει, αυτή θα ακυρώνεται.