ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η χρήση των γηπέδων επιτρέπεται μόνο τις ώρες λειτουργίας του Ομίλου. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει κράτηση στο πλάνο κλεισιμάτων και η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων, που βρίσκεται στην γραμματεία ή στο ντουλάπι των φώτων. Η είσοδος στα γήπεδα εκτός ωραρίου λειτουργίας των και από άλλο σημείο εκτός της πόρτας απαγορεύεται αυστηρά. Οι κρατήσεις γηπέδων τις Κυριακές θα γίνονται κανονικά όπως και τις υπόλοιπες ημέρες. Τα μέλη που παραβιάζουν τους όρους χρήσης των γηπέδων, δεν θα έχουν δικαίωμα καινούριας κράτησης για μια εβδομάδα. Αν ήδη έχουν κάνει αυτή θα ακυρώνεται.