ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

Τα μέλη του Ομίλου μπορούν να κάνουν χρήση των γηπέδων και τις πρωινές ώρες. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν κλείσει γήπεδο στο πλάνο κρατήσεων και η εγγραφή τους στο πρωτόκολλο εισερχομένων. Ιδιαίτερα για τα Σάββατα η χρήση των γηπέδων για τα μέλη θα είναι ελεύθερη μετά τις 12.00.