ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ)

Τα μη μέλη (επισκέπτες) μπορούν να κλείσουν γήπεδο κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία του Ομίλου. Εάν παίζουν με ενεργό μέλος έχουν δικαίωμα χρήσης γηπέδου έως δύο φορές δωρεάν. Μετά την δεύτερη φορά θα επιβαρύνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο κλεισιμάτων γηπέδου. Η κράτηση του γηπέδου γίνεται μόνο από την γραμματεία του Ομίλου.