Κράτηση με το χρήστη Administrator

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη, ότι η κράτηση με το χρήστη Administrator επιτρέπεται μόνο από την γραμματεία του ομίλου. Σε περίπτωση χρήσης του από μέλος το γήπεδο θα ακυρώνεται αυτόματα.