ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Παρακαλούνται τα μέλη του ΟΑΡ, να τακτοποιούν έγκαιρα τις συνδρομές τους, κατόπιν επικοινωνίας με την γραμματεία του Ομίλου (τηλ. 2831053070). Μετά την λήξη της συνδρομής, θα υπάρχει δυνατότητα κράτησης γηπέδου έως 10 μέρες. Της δυνατότητας κράτησης των 10 ημερών εξαιρούνται οι μηνιαίες συνδρομές. Αν υπάρχει κόλλημα ανανέωσης της συνδρομής από κάποιο μέλος, παρακαλείται να επικοινωνεί με την γραμματεία. Διαφορετικά μετά το πέρας των 10 ημερών η δυνατότητα κράτησης θα διακόπτεται.