Πρόγραμμα Γηπέδων

   Δευτέρα 28/09/2020 - Παρασκευή 02/10/2020   

Διαθέσιμα
Μη Διαθέσιμα
Κλεισμένα
Κρατήσεις μου


Δευτέρα 28/09/2020
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
Court 1 Administrator System
Ανυφαντάκης Αδάμ
Καβούνης Χρυσός
Administrator System
Administrator System
Πενθερουδάκης Mανόλης
Παπαδάκης Γεώργιος
Administrator System
Court 2 Administrator System
Μαυρίκας Νίκος
Καρυστιανός Μάρκος
Administrator System
Administrator System
Administrator System
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
Court 3 Administrator System
Πράσινο Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Πορτοκαλί Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Αγωνιστικό Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Αγωνιστικό Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Ενήλικες Γκρουπ
Γκόλτσιος Βασίλης
Court 4 Administrator System
Επίπεδο Κόκκινο
Γκόλτσιος Βασίλης
Court 5 Administrator System
Court 6 Administrator System
Γαλερός Τάκης
Τμήμα Baby
Ξηρουδάκης Γιώργος
Πορτοκαλί Επίπεδο
Γάλλος Σπύρος
Ενήλικες Γκρουπ
Administrator System
Τρίτη 29/09/2020
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
Court 1 Administrator System
Administrator System
Administrator System
Βασιλάκης Ευάγγελος
Ζαχαριουδάκης Νεκτάριος
Administrator System
Court 2 Administrator System
Administrator System
Administrator System
Γαλερός Τάκης
Administrator System
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
Court 3 Administrator System
Επίπεδο Κόκκινο
Σκούρας Χαράλαμπος
Πορτοκαλί Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Αγωνιστικό Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Αγωνιστικό Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Ενήλικες Ιδιαίτερο
Γκόλτσιος Βασίλης
Court 4 Administrator System
Επίπεδο Κόκκινο
Γκόλτσιος Βασίλης
Πορτοκαλί Επίπεδο
Γκόλτσιος Βασίλης
Court 5 Administrator System
Court 6 Administrator System
Ξηρουδάκης Γιώργος
Τμήμα Baby
Τετάρτη 30/09/2020
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
Court 1 Administrator System
Administrator System
Administrator System
Administrator System
Administrator System
Court 2 Administrator System
Administrator System
Administrator System
Administrator System
Administrator System
Administrator System
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
Court 3 Administrator System
Πράσινο Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Αγωνιστικό Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Αγωνιστικό Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Γαλερός Τάκης
Ενήλικες Γκρουπ
Court 4 Administrator System
Πορτοκαλί Επίπεδο
Γκόλτσιος Βασίλης
Court 5
Court 6 Administrator System
Ξηρουδάκης Γιώργος
Πορτοκαλί Επίπεδο
Πέμπτη 01/10/2020
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
Court 1 Administrator System
Administrator System
Court 2 Administrator System
Administrator System
Administrator System
Administrator System
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
Court 3 Επίπεδο Κόκκινο
Σκούρας Χαράλαμπος
Πορτοκαλί Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Αγωνιστικό Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Αγωνιστικό Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Court 4 Επίπεδο Κόκκινο
Γκόλτσιος Βασίλης
Πορτοκαλί Επίπεδο
Γκόλτσιος Βασίλης
Κίτρινο Επίπεδο
Γκόλτσιος Βασίλης
Court 5
Court 6
Παρασκευή 02/10/2020
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
Court 1 Administrator System
Administrator System
Administrator System
Court 2 Administrator System
Administrator System
Administrator System
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
Court 3 Πράσινο Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Αγωνιστικό Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Αγωνιστικό Επίπεδο
Σκούρας Χαράλαμπος
Ενήλικες Ιδιαίτερο
Γκόλτσιος Βασίλης
Court 4 Επίπεδο Κόκκινο
Γκόλτσιος Βασίλης
Πορτοκαλί Επίπεδο
Γκόλτσιος Βασίλης
Αγωνιστικό Επίπεδο
Γκόλτσιος Βασίλης
Ενήλικες Ιδιαίτερο
Γκόλτσιος Βασίλης
Court 5
Court 6