Πρόγραμμα Γηπέδων

   Σάββατο 24/10/2020 - Τετάρτη 28/10/2020   

Διαθέσιμα
Μη Διαθέσιμα
Κλεισμένα
Κρατήσεις μου


Σάββατο 24/10/2020
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
Court 1 Administrator System
Administrator System
Administrator System
Court 2 Administrator System
Administrator System
Administrator System
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
Court 3 Administrator System
Court 4 Administrator System
Court 5 Administrator System
Court 6 Administrator System
Κυριακή 25/10/2020
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
Court 1 Administrator System
Administrator System
Administrator System
Court 2 Administrator System
Administrator System
Administrator System
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
Court 3 Administrator System
Court 4 Administrator System
Court 5 Administrator System
Court 6 Administrator System
Δευτέρα 26/10/2020
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
Court 1 Administrator System
Administrator System
Κοτσώνας Παναγιώτης
Καρυστιανός Μάρκος
Δρανδάκης Νίκος
Καβούνης Χρυσός
Ρουσσάκης Μιχάλης
Μαυρίκας Νίκος
Administrator System
Court 2 Administrator System
Πενθερουδάκης Mανόλης
Παπαδάκης Γεώργιος
Λαγουδάκης Σταύρος
Μαραγκουδάκης Νίκος
Ανυφαντάκης Αδάμ
Επισκέπτης *
Administrator System
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
Court 3 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System
Court 4 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System
Court 5 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System
Court 6 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System
Τρίτη 27/10/2020
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
Court 1 Administrator System
Νίνος Μάριος
Κοκκινάκης Γιώργος
Κουγιουμουτζής Μανόλης
Βασιλάκης Ευάγγελος
Administrator System
Court 2 Administrator System
Γαλερός Τάκης
Γαλερός Σταύρος
Μπαγκέρης Στέλιος
Επισκέπτης *
Administrator System
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
Court 3 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System
Court 4 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System
Court 5 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System
Court 6 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System
Τετάρτη 28/10/2020
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
Court 1 Administrator System
Administrator System
Court 2 Administrator System
Administrator System
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
Court 3 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System
Court 4 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System
Court 5 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System
Court 6 Administrator System
kids - adults trainings
Administrator System