Ανακοινώσεις

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ)

Τα μη μέλη (επισκέπτες) μπορούν να κλείσουν γήπεδο κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία του Ομίλου. Εάν παίζουν με ενεργό μέλος έχουν δικαίωμα χρήσης γηπέδου έως δύο φορές δωρεάν. Μετά την δεύτερη φορά θα επιβαρύνονται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο κλεισιμάτων γηπέδου. Η κράτηση του γηπέδου γίνεται μόνο από την γραμματεία του Ομίλου.

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Από την Δευτέρα 16/11/2020 οι κρατήσεις γηπέδων τις Κυριακές θα γίνονται κανονικά όπως και τις υπόλοιπες ημέρες. Η χρήση των γηπέδων επιτρέπεται μόνο τις ώρες λειτουργίας του Ομίλου, αφού γίνει κράτηση στο πλάνο κλεισιμάτων (εξαιρούνται οι αθλητές του Ομίλου) . Η είσοδος στα γήπεδα εκτός ωραρίου λειτουργίας των και από άλλο σημείο εκτός της πόρτας απαγορεύεται αυστηρά. Πριν την είσοδο των μελών-αθλητών θα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία τους στον κατάλογο εισερχομένων-εξερχομένων, που βρίσκεται στην γραμματεία ή στο ντουλάπι των φώτων.