Ανακοινώσεις

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Από την Δευτέρα 16/11/2020 οι κρατήσεις γηπέδων τις Κυριακές θα γίνονται κανονικά όπως και τις υπόλοιπες ημέρες. Η χρήση των γηπέδων επιτρέπεται μόνο τις ώρες λειτουργίας του Ομίλου, αφού γίνει κράτηση στο πλάνο κλεισιμάτων (εξαιρούνται οι αθλητές του Ομίλου) . Η είσοδος στα γήπεδα εκτός ωραρίου λειτουργίας των και από άλλο σημείο εκτός της πόρτας απαγορεύεται αυστηρά. Πριν την είσοδο των μελών-αθλητών θα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία τους στον κατάλογο εισερχομένων-εξερχομένων, που βρίσκεται στην γραμματεία ή στο ντουλάπι των φώτων.